GINOP-2.1.7-15-2016-00337

Mérőrendszer fejlesztése a perifériás idegpályák szenzoros rostjainak kvantitatív vizsgálatához neuropátiás kóreseteknél

Kedvezményezett

MDE Orvosbiológiai Kutató, Fejlesztő, Gyártó Kft.

Pályázati azonosító

GINOP-2.1.7-15-2016-00337

MDE Kft. részére megítélt támogatás

64 437 375 Ft.

A támogatás mértéke

60%

A projekt tényleges befejezése

2018.06.30.

MDE Orvosbiológiai Kutató, Fejlesztő, Gyártó Kft.

GINOP-2.1.7-15-2016-00337

64 437 375 Ft.

60%

2018.06.30.

A projekt rövid összefoglalása

Vállalkozásunk 2008 óta (CARDIO-08 TECH_08_A1 pályázat) foglalkozik az autonóm neuropátia diagnosztikájához kapcsolódó műszer család fejlesztésével. E tevékenység első és kiemelkedően sikeres indítása a 2008-as CARDIO-08 pályázat volt (azonosító: TECH_08_A1). A megvalósítandó család már kifejlesztett készüléke a CAN (Kardiális Autonom Neuropátia) diagnosztikájához alkalmazható. A rendszer bizonyította hatékonyságát és egyre elterjedtebben használják a diagnosztikában hazai és nemzetközi szinten. A továbbfejlesztés lényegileg az idegpályákat közvetlenül kórosan befolyásoló neuropátiák kvantitatív diagnosztikája (CPT) lenne. E kóros elváltozások lehetnek: örökletesek, anyagcsere, szenvedély (pl. alkoholizmus) betegségek, vagy más kóros folyamatok következményei. Ezen kórképek diagnosztizálásához – a jelenlegi gyakorlatban – csak egy szemi-kvantitatív módszer – a kalibrált hangvilla áll rendelkezésre. Célunk – mint az előző készülék esetén is – egy kvantitatív mérő és értékelő rendszer kifejlesztése.

A kalibrált hangvilla a vibrációérzésről (mélyérzés, pallesthesia) a vezetési sebesség méréséhez hasonlóan a vastag rostok funkcionális állapotáról képes információt nyújtani. A hangvilla (128Hz-es Rydel-Seiffer féle un. kalibrált hangvilla) mind két ágán egy 1 – 8-as skála beosztás található. A villát rezgésbe hozva a vizsgálati helyhez érintjük (öregujj hegye a melleolus medialis és a II. metacarple feszítő oldala). A betegnek csukott szemmel kell megmondani, hogy meddig érzi a vibrációt. E bemondás alapján olvassa le a vizsgáló a skálán az értéket, amely a diagnózis eredménye lesz.

Az általunk kifejleszteni kívánt készülék az elektromos ingerimpulzusokat (választhatóan: négyszög, szinusz, háromszög) folyamatosan, vagy előre meghatározott trénekben adja, állítható és kontrolálható frekvencia tartománnyal és áramerőséggel. A vizsgálat teljesen non invaziv a vizsgálati felületre helyezett elektródákkal a bőrön keresztül történik. A megvalósítandó eszköz alkalmas lesz mindhárom szenzoros rosttípus egyidejű szenzitív, specifikus, reprodukálható, számszerű eredményt adó időtakarékos vizsgálatára (kiindulási alap az áramérzet küszöbérték CPT).

A megvalósítandó tevékenységek négy fő feladatra bonthatók: 1./ Mérő egység fejlesztés, működő modell kivitelezés. 2./ Adatmegjelenítő, tároló és kiértékelő szoftverfejlesztés. 3./ Technologizált prototípus (null-széria) kivitelezés. 4./ Preklinikai és klinikai kipróbálás.

A fejlesztés eredményeként létrejövő termék az idegpályákat közvetlenül korosan befolyásoló neuropátiák kvantitatív diagnosztikája lesz. A létrejövő termék által kibővülő portfolió hatékonyan segíti a vállalkozás ez irányú piaci pozícióját.

A fejlesztés újdonságtartalma és szellemi hozzáadott értéke – mint ahogy azt az előzőkben is leírtuk -, hogy egy szemi-kvantitatív eljárást kvantitatívvá teszünk a fejlesztés által. Továbbá, a vizsgálat pontosabbá válik az által, hogy a vizsgált idegpályákról nem egy szemi kvantitatív átlagolt értéket kapunk, hanem a vizsgált idegpálya mindhárom szenzoros rosttípus egyidejű válaszát tudjuk rögzíteni kvantitatív módon. Ez lehetővé teszi a beteg állapotának pontosabb és mélyre hatóbb elemzését. Továbbá – az eddig használatos módszerrel szemben – a hullámformák, valamint az áramerősség kvantált változtatásával a küszöbérték finomabban meghatározható. Ennek eredményeként a betegség a korai fázisai is feltárhatók. További hozzáadott érték, hogy a beteg vizsgálati adatai adatbázisba gyűjtésével követhetővé vállnak az állapot változások és – miután krónikus kóresetről van szó – a terápiás beavatkozások lényegesen hatékonyabban állíthatok be (pl. gyógyszer, fájdalomcsillapítás, mozgásterápia stb.).

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00245

Intelligens technológiai alapokra épülő komplex prevenciós és rehabilitációs diagnosztika és terápia kifejlesztése mérőrendszeri háttérrel, a mozgásgyógyszer és a táplálkozás alkalmazásával

Pályázati azonosító:

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00245

MDE Kft. részére megítélt támogatás:

76 709 089 Ft.

A támogatás mértéke:

60%

A közös fejlesztés várhatóan befejeződik:

2024.10.31.

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00245

76 709 089 Ft.

60%

2024.10.31.

A projekt rövid összefoglalása

A Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati kiírásra a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft., az ADEXGO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., az MDE Orvosbiológiai Kutató, Fejlesztő, Gyártó Kft. és a Pécsi Tudományegyetem 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00245 azonosító számon pályázatot nyújtott be „Intelligens technológiai alapokra épülő komplex prevenciós és rehabilitációs diagnosztika és terápia kifejlesztése mérőrendszeri háttérrel, a mozgásgyógyszer és a táplálkozás alkalmazásával” címmel. A kedvezményezettek a projekt megvalósítására 467 239 070 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

A 2021. őszén indult projekt célja olyan tudományosan megalapozott diagnosztika és terápia kialakítása, amellyel preventív módon lehet hatni a gyermekek, serdülők és a fiatalok egészségi állapotának alakulására, amelyet hatékonyan lehet alkalmazni a már kialakult krónikus betegségek rehabilitációs programjában is. A kidolgozásra kerülő komplex rendszer a következő területeken alkalmazható: egészségmegtartás (prevenció), egészség-helyreállítás (rehabilitáció), egészségfejlesztés/teljesítménynövelés. Ezekhez kapcsolódik a rendszer diagnosztikai felülete, amely lehetővé teszi a vizsgált személy kardiovaszkuláris, anyagcsere- és stressztűrő képességének meghatározását, valamint a célzott terápiás felület, amelynek két alapvető eleme a táplálkozás és a mozgás.

A 3 éves projekt keretében a Konzorciumi tagok az említett komplex rendszer megvalósításán dolgoznak, amelynek részei a diagnosztizáló, mérő- és kiértékelő rendszer, valamint a táplálkozási terápia részeként kifejlesztésre kerülő egészségmegőrzést támogató alapélelmiszerek (tej/sajt). A projekt elsődleges célcsoportja az „Egészségipar”, de a kifejlesztett kiegészítő takarmányok előállításával és felhasználásával, valamint a gyorsvizsgálati metodikák kidolgozásával a mezőgazdaság és az élelmiszeripar szereplői számára is nagy hozzáadott értékkel bíró termékek előállítása válik lehetővé a projektben megvalósuló, magas színvonalú kutató-fejlesztő munka eredményeképp.

Az MDE Kft. feladatai között szerepel a mérőrendszer áramköri, és mechanikai egységek tervezése valamint legyártása valamint a komplex fejlesztési folyamat során a konzorciumi partnerek támogatása a klinikai kísérletek lebonyolításban és a mérőrendszer finomhangolása a eredmények tükrében.

Konzorciumi tagok:

  • Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő
  • Értékesítő és Szolgáltató Kft.
  • ADEXGO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
  • MDE Orvosbiológiai Kutató, Fejlesztő, Gyártó Kft.
  • Pécsi Tudományegyetem